Saturday, December 12, 2009

Old East Indies Map

1 comment:

Katjang pedis said...

Grappig te zien dat de Indische cultuur ook in Amerika toch nog blijft leven en voortbewegen. Mensen vergeten vaak dat een groot deel van onze mensen in Amerika zit.

Selamat!